آژانس خبری

خبرنگار اتحادیه اروپا آژانس خبری

گزارش های خبری تلویزیون پخش از پایتخت از اروپا است.

خبرنگار اتحادیه اروپا خبرگزاری طیف وسیعی از خدمات را برای پخش و مشتریان شرکت های بزرگ از نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل و استراسبورگ را فراهم می کند.

دوربین آژانس

ما روزنامه نگاران تلویزیونی با تجربه به شما پیشنهاد می دهیم - فیلمبردار / سردبیر با تجهیزات - فیلمبرداری و ویرایش فیلم در کیفیت پخش SD یا HD و انتقال FTP به ایستگاه تلویزیونی شما.

La خبرنگار اتحادیه اروپا خبرگزاری بیش از 20 سال تجربه تجربیات روزنامه نگاری در مورد موسسات اتحادیه اروپا در بروکسل را متصل می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

bookings@eureporter.co

تلفن (بلژیک) + 32 (0) 2 808 1592 یا (بریتانیا) + 44 (0) 7548 034 225